Friday, 31 May 2013

Dua to sab karte hain...par koi pyaar nahi karta.
kandha sabhi thapthapaate hain,par saath koi nahi
chalta,
kisi jamaane me jo vaade kiya karta tha,,,
aaj vo apni galti ka ikraar bhi nahi karta...

No comments:

Post a Comment