Friday, 31 May 2013

Rishte khoon Ke Nahi Hote Rishte Ehsas Ke
Hote Hai.....
Agar Ehsas Ho To Ajnabi Bhi Apne Or Agar
Ehsas Na Ho To
Apne Bhi Ajnabi....!

No comments:

Post a Comment