Tuesday, 4 June 2013

Khuda ne mujhse kaha… Ishq na kar tu diwana ho jayega!  Maine kaha aiye khuda… Tu msg padhnewale se to mil.. Tujhe bhi ishq ho jayega!

No comments:

Post a Comment